Širdies blokada viešino sveikatą

„WikiLeaks“ stabdo slaptų JAV dokumentų viešinimą | failitus.lt

Bronislovo Burgio istorija — kitu kampu 15 Tomas Bakučionis, www.

Jau buvusio, dabar jau nuteisto Kauno technologijų universiteto toliau — KTU gimnazijos direktoriaus Bronislovo Burgio baudžiamoji byla yra išskirtinis atvejis Lietuvos teisėsaugos istorijoje.

Simboliška, kad žymus pedagogas verdikto sulaukė beveik rugsėjo 1-osios išvakarėse. Byla dar nebaigta, pirmos instancijos teismo sprendimas rašant šias įžvalgas nėra įsiteisėjęs ir tikėtina, kad artimiausiu metu neįsiteisės, bet ši istorija duoda peno platesnėms diskusijoms apie Lietuvos baudžiamosios teisės politiką ir praktines tendencijas.

Kaip žinome iš žiniasklaidos, B. Burgiui Kauno apylinkės prokuratūros prokurorasOsvaldas Stadalius inkriminavo nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso toliau — BK str.

širdies blokada viešino sveikatą

Sutikime, skamba žiauriai, kai pagal šį straipsnį nuteisiamas žymus Lietuvos pedagogas ir KTU gimnazijos įkūrėjas. Į šį skyrių patenka ir tokie nusikaltimai, kaip neteisėtas abortas BK str. Baudžiamasis kodeksas yra sukonstruotas taip, kad įstatymų leidėjas baudžiamuoju įstatymu ginamas vertybes tarsi sudėlioja į tam tikras lentynėles priklausomai nuo ginamų vertybių reikšmingumo visuomenėje ir nuo veikų, kuriomis į šias vertybes kėsinamasi, pavojingumo.

T. Bakučionis. Bronislovo Burgio istorija – kitu kampu | failitus.lt

Taikant minėtą BK straipsnį, teorinių ir praktinių problemų tikrai esama. Pirma problema: tokie nusikaltimai, kaip neteisėtas abortas, gali būti fiksuojami ir vertinami objektyviais kriterijais ir aiškiomis faktinėmis aplinkybėmis, tačiau BK str.

širdies blokada viešino sveikatą

Kita problema, kad BK str. Burgis yra numatytos dvi alternatyvios nusikalstamos veikos, t. Visiškai akivaizdu, kad abi minėtos veikos labai skiriasi pavojingumo mastu.

Trečia, ir, ko gero, svarbiausia problema ta, kad inkriminuojant veikas vadovaujantis vertinamaisiais kriterijais ypač didelę reikšmę turi teisėsaugos pareigūnų tyrėjų, prokurorų, teisėjų teisinė kvalifikacija ir išprusimas, hipertenzijos diuretikų gydymas svarbiausia — jų moralinių vertybių sistema, sąžinė ir padorumas.

širdies blokada viešino sveikatą

Svarstant aptariamą istoriją platesniu teisėkūros požiūriu, įstatymo leidėjas nusipelno rimtos ir pagrįstos kritikos už tai, kad, vaizdžiai tariant, į vieną puodą sumetė velnią ir gegutę. Nereikia būti didžiu baudžiamosios teisės teoretiku, kad suvoktum, jog dėti ant vienos lentynos grasinimą susprogdinti ir žmogaus terorizavimą yra mažų mažiausiai nelogiška, juolab kai terorizavimui ir psichinei prievartai nustatyti reikalingi vertinamieji kriterijai.

Turėtų būti visiškai aišku, kad grasinimas susprogdinti ir bauginimas bei psichinė prievarta yra nepalyginamos veikos pavojingumo aspektu.

Populiariausi

Jei oponentai mano, kad čia nėra vertinamųjų kriterijų, tuomet prieisime prie to, jog darbdavio reikalavimą laikytis vidaus tvarkos taisyklių darbovietėje taip pat laikysime sistemingu bauginimu naudojant psichinę prievartą.

Tokiu atveju turėtų būti teisiamas kone kiekvienas įstaigos vadovas.

širdies blokada viešino sveikatą

Svarbu ir tai, kad objektyviai psichinė prievarta per se nesukelia grėsmės žmogaus sveikatai ir juolab gyvybei, nebent tokie veiksmai prieš žmogų būtų geriausios uogos širdies sveikatai ilgą laiką keletą mėnesių ar ilgiau. Įstatymų leidėjas kurdamas baudžiamuosius įstatymus, viena vertus, įgyvendina visuomenės lūkesčius gindamas reikšmingomis laikomas vertybes, kita vertus, įgyvendina valstybės baudžiamąją politiką, kurios raidos tendencijos turi atliepti bendriesiems ir pamatiniams demokratinės valstybės principams, turint omeny, kad Lietuva yra ES bei pasaulio valstybių bendruomenės narė, prisijungusi prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.

širdies blokada viešino sveikatą

Savo ruožtu valstybės baudžiamoji politika turėtų remtis ir atitinkamų sričių mokslo darbais bei mokslininkų tyrinėjimais. Minėta, kad kvalifikuojant tokias nusikalstamas veikas, kurios nepasižymi pakankamai objektyviais kriterijais, tenka vadovautis vertinamaisiais kriterijais, bet vis dėlto būtina ir tiksli konkrečios baudžiamojo įstatymo normos lingvistinė analizė, kuri, mano įsitikinimu, yra prioritetinė teisingai aiškinant bet kurį įstatymą bei jį taikant, taigi ir kvalifikuojant nusikalstamas veikas bei pradedant asmens baudžiamąjį persekiojimą.

Burgis apkaltintas sistemingai bauginęs gimnazistę.

širdies blokada viešino sveikatą

Bet koks širdies blokada viešino sveikatą veikimas yra galimas tik tam tikroje laiko perspektyvoje, t. Nustatant bauginimo sistemingumą, labai svarbus pokalbių kontekstas ir priešistorė, t.

archyvas - išsamiai failitus.lt

Burgio pasakytos atskiros frazės, išimtos iš pokalbio ir situacijos konteksto, taigi, regis, mūsų demokratinės valstybės žiniasklaida su p. Užkalniu forposte B. Burgį jau seniai nuteisė a priori, dar net nesulaukusi įsiteisėjusio nuosprendžio. Be teisinių problemų, šioje byloje slypi ir moralinių bei politinių aspektų.

  1. Kodėl hipertenzija yra pavojinga?
  2. Hipertenzijos gydymas 1-2 laipsniais
  3. Tai drąsus ir principingas sprendimas.
  4. Aš buvau eilinis Sąjūdžio narys, galima sakyti, iš antrojo ešelono.
  5. Organizatoriai: Europos atminties ir sąžinės platforma, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Bernardinų koledžas Paryžius, Prancūzija.

Juk B. Burgis siekė kilnių ir prasmingų tikslų — užkardyti žalingų įpročių plitimą ir visų gimnazistų bei jų tėvų lygybės prieš įstatymą. Taigi pacta sunt servanda — sutarčių reikia laikytis, skelbia romėnų teisės principas.

Pranešti klaidą

Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią — nustatyta LR Civilinio kodekso 6. Būtent tokios pozicijos ir laikėsi B. Jaunoji panelė tiksliau, jos tėvai, kaip atsakingi asmenys pažeidė sutartį — užtraukė su širdies blokada viešino sveikatą dūmą viešoje vietoje ganėtinai ciniškas poelgis!

Jos bendraklasis įvykdė sutartį ir iš gimnazijos dėl šio poelgio išėjo.

Galbūt jus domina